Despre proiect

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investește în oameni!”, Axa prioritara 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Interventie 6.3 „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”, în conformitate cu contractul de finanţare POSDRU/144/6.3/S/128729 si are  valoarea de 3.785.708 lei.

Proiectul face parte din Axa Prioritara 6 – POSDRU al carei scop este facilitarea accesului pe piata muncii si promovarea unei societati inclusive si coezive bazate pe intelegerea si respectarea la nivel general a drepturilor omului.

Partener

Consejo General de Enfermería (Spania)

Arie de implementare

Regiunile: Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Bucureşti-Ilfov

Judeţele: Gorj, Olt, Bucureşti, Galaţi, Vrancea, Constanţa

Perioada de derulare

Mai 2014 – Noiembrie 2015

Obiectivul general

Asigurarea accesului egal la ocupare si imbunatatirea mobilitatii pe piata muncii pentru 600 de femei din sistemul sanitar din 3 regiuni de dezvoltare.

Obiectiv Specific 1

Cresterea gradului de constientizarea oportunitatilor de dezvoltare a carierei si promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii, in randul a 600 de femei angajate in sistemul sanitar.

Obiectiv Specific 2

Diversificarea abilitatilor si calificarilor pentru 600 de femei angajate in domeniul sanitar, prin participarea acestora la cursuri de formare profesionala.

Initierea proiectului si activitatile

Presedintele OAMGMAMR, Mircea-Nicusor TIMOFTE acorda un interes deosebit identificarii de noi surse de finantare pentru a veni in sprijinul cresterii performantei personalului din sistem, fapt ce a condus la dezvoltarea proiectului FEMIN.

OAMGMAMR a derulat pana in prezent un numar de 3 proiecte cu finantare europeana in calitate de beneficiar, proiecte care au insemnat administrarea unor bugete insumate in valoare totala de aprox. 6 mil.Euro, care au avut ca beneficiari directi 8.665 de persoane din sistemul sanitar.

In cadrul activitatilor proiectelor au fost distribuite chestionare de evaluare privind nevoile existente ale personalului angajat in sistemul sanitar. La nivelul organizatiei au fost analizate datele culese si a rezultat necesitatea implementarii unui proiect cu accent pe activitati ce trateaza problema egalitatii de sanse, echilibrului între viața de familie și carieră si pe activitati ce vizeaza calificarea angajatilor din sistem.

Beneficiile grupului tinta pe termen mediu si lung

Grupul tinta va obtine beneficii in cadrul proiectului, prin:

  • Diversificarea calificarilor detinute de 600 de femei, fapt ce le ofera o mobilitate sporita pe piata muncii, precum si o forma de venit suplimentar;
  • Efectul pozitiv si valoarea adaugata date de promovarea principiilor egalitatii de sanse si gen pe piata muncii.

Beneficiile grupului tinta pe termen scurt

  • Dobandirea de noi informatii cu privire la principiile egalitatii de sanse si gen,
  • Identificareaproblemelor cu care se confrunta femeile privind egalitatea si reconcilierea vietii de familie cu viata profesionala si identificarea de solutii,
  • Participarea la programe de formare profesionala continua autorizate,
  • Participarea la ateliere de lucru privind egalitatea de sanse din perspectiva dezvoltarii carierei,
  • Dobandirea de calificari ca urmare a participarii la FPC,
  • Dobandirea de abilitati IT,
  • Participarea la vizite transnationale pentru schimb de bune practici.