Despre parteneri

logo spania

Consejo General de Enfermería (Spania) este cea mai importanta organizație profesională a asistenților medicali din Spania, având o vechime de peste 100 de ani în domeniul sanitar.

Organizația are ca obiect principal de activitate controlul și supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical și, respectiv, de moașe cu drept de liberă practică, cu respectarea Codului de etică și deontologie profesională aferente acestor profesii, a normelor, dispozițiilor și standardelor profesionale în vigoare.

Organizația este singurul organ abilitat să apere drepturile celor care profesează în domeniul sanitar, să le reprezinte interesele și să analizeze cazurile de culpă medicală. Prin toate activitatile pe care le desfasoara, Partenerul transnational urmareste promovarea standardelor calitative inalte in ceea ce priveste educatia si practica profesionala in domeniul nursing, precum si respectarea drepturilor acestora.

Partenerul transnational asigura in permanenta programe de consiliere in ceea ce priveste problemele etice, clinice si profesionale care apar in domeniul sanitar, pe teritoriul Spaniei. De asemenea, a mai avut calitatea de partener transnational si in alte proiecte cu finantare europeana implementate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR):

Poza e-nursingIn proiectul E-Nursing: “Program de instruire in tehnologia informatiei a asistentilor medicali, in contextul informatizarii sistemului sanitar” cu perioada de derulare 2011-2013, partenerul transnational a facilitat organizarea si desfasurarea activitatii de promovare a schimburilor de experienta transnationala pentru imbunatatirea adaptabilitatii angajatilor din sectorul sanitar.
Proiectul a vizat promovarea formarii profesionale a personalului din sectorul sanitar, prin participarea la cursuri de instruire in tehnologia informatiei (TIC).
 
poza _pr transnationalIn proiectul ”Program transnațional de îmbunătățire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din școlile postliceale sanitare pentru facilitarea tranziției acestora de la școală la viața activă” partenerul a organizat si implementat stagii de pregatire practica pentru 125 de elevi din scolile cu profil sanitar, desfasurate in spitalele din UE, precum si sesiuni de training transnationale in vederea perfectionarii a 100 de tutori.

 

In perioada mai-iulie 2015, 60 de femei selectate din grupul ţintă al proiectului „Dezvoltarea competenţelor profesionale pentru femeile din sistemul sanitar, pe o piaţă inclusivă a muncii – FEMIN” proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “Investeşte în oameni!”, vor participa la 3 vizite de lucru la Partenerul transnational Consejo General de Enfermería – in Madrid, Spania, pentru schimb de bune practici în domeniul egalităţii de gen cu accent pe reconcilierea vieții de familie cu viața profesională.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm accesați: http://www.consejogeneralenfermeria.org/